من معمولا تنهایی رو خیلی دوست دارم و راحتم باهاش، اسایش دارم، ولی هر از چندی یه هو انگار یکی یه دکمه ای میزنه شروع به سوزش میکنم :)))) ای کاش واقعا دکمه داشت رو دکمه ش قفل میزدم راحت میشدم