جاتون خالی رفتم دوچرخه سواری، ناهار خوردم، بعدش چایی و تیرامیسو:دی الانم پشت کامپیوتر یه پرتقال زدم:دی
tsk tsk ‎- Myri∂m
alors voilà :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
no comprendo :D ‎- Myri∂m
porque? :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
no hablo francés ‎- Myri∂m
mais l'espagnol est près de la française ‎- SaeedTheGiraffe ?
pero no puedo hablar español fluido :D ‎- Myri∂m
pas de problem :D ‎- SaeedTheGiraffe ?