جاتون خالی رفتم دوچرخه سواری، ناهار خوردم، بعدش چایی و تیرامیسو:دی الانم پشت کامپیوتر یه پرتقال زدم:دی
tsk tsk ‎· Myri∂m
alors voilà :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
no comprendo :D ‎· Myri∂m
porque? :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
no hablo francés ‎· Myri∂m
mais l'espagnol est près de la française ‎· SaeedTheGiraffe ?
pero no puedo hablar español fluido :D ‎· Myri∂m
pas de problem :D ‎· SaeedTheGiraffe ?