رفتم برا چایی شوکولات گرفتم و زیر بارون بهاری دهمون خیس شدم برگشتم :))) بفرمایین چای و شوکول و بیسکوییت:دی
حوصله داریا. چایی خالی تلخ ‎- Myri∂m
اسمايلى چپ چپ نگات كردن... به خاطر كامنت فيد شيوا ‎- بــــــــــاران!
میریام اونم خوبه اینم خوبه، هوس کردم بعد مدتها مریض بودن از چاییم با شکلات لذت ببرم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بــــــــــــاران! گناه من یک منشن اشتباه بود :)))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوووووووووووش ‎- Aliusha
قربونت آلی ، قسمت شه برات چایی بیارم:دی بلکه برام چایی بیاری :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:دی ‎- Aliusha