رفتم برا چایی شوکولات گرفتم و زیر بارون بهاری دهمون خیس شدم برگشتم :))) بفرمایین چای و شوکول و بیسکوییت:دی
حوصله داریا. چایی خالی تلخ ‎· Myri∂m
اسمايلى چپ چپ نگات كردن... به خاطر كامنت فيد شيوا ‎· بــــــــــاران!
میریام اونم خوبه اینم خوبه، هوس کردم بعد مدتها مریض بودن از چاییم با شکلات لذت ببرم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
بــــــــــــاران! گناه من یک منشن اشتباه بود :)))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوووووووووووش ‎· Aliusha
قربونت آلی ، قسمت شه برات چایی بیارم:دی بلکه برام چایی بیاری :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:دی ‎· Aliusha