میخواستم یه فید بدم از یه چی دیگه بگم دیدم شاد نیست بحثو عوض میکنم، نظرتون راجع به چایی دوم چیه؟:دی شاعر میگه که: مبر طاعت نفس چایی پرست .... که هر ساعتش قوری دیگرست :دی
به به به به رونوشت به خودت:دی ‎· Aliusha
اصلا یه وضعی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?