هیشکیم نیست بگم دارم میرم چایی راه بندازم، چه خلوت:دی
چایی هم خوبه. بذار کتری رو بزنم ‎· Myri∂m
قلقلش بلند شده ‎· SaeedTheGiraffe ?
دم شد ‎· Myri∂m
نوشیده شد ‎· SaeedTheGiraffe ?
کامنتاتون :)) ‎· RokhSaare