موی بلند روی سپید ناخن دراز داف و داف و داف :دی :پی
رزرو احتیاطی زرافه ای :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
روى سپيد؟ مطمئنى؟ اونم با اون ميزان علاقه ات به تتو بعيد مى دونم :))) ‎- بــــــــــاران!
رو صورتشونم تتو کنن؟ :))) مگه عضو مافیان ؟ :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: منظورم از روى سياه حتما صورت نيست كه :))) حالا چه اشكال داره از عضو مافيا زن بگيرى؟ ‎- بــــــــــاران!
نه والا دست به چایی آوردنش خوب باشه مخلصشم هستم اصن :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خوشحال سرخوش :))))) ‎- بــــــــــاران!
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?