رفتم پیش استادم، فهمیدم بار کاریم این ترم یک سوم شده :)))) کار استادم کم نشده ها ولی کار من خیلی کم شد، تازه چون فکر میکرد کارم خیلی زیاده نصف کارو داد به یکی دیگه که در مجموع یعنی فقط پنجاه تا قربانی دارم این ترم:دی
#شام ‎· shompi
شومپی ام شام چی دوست داری؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: شومپى ام؟؟؟ :)))))))))) طفلك بيمارا :)) ‎· بــــــــــاران!
بیمارا کین؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
هر شامي بدي دوست مي دارم:د...باران حسودي كردي بهم؟:))) ‎· shompi
آخه گوشت نمیخوری که :))) داشتم میگفتم بریم کباب ترکی که یادم افتاد:دی من کباب ترکی میخورم تو مرغ سوخاری بخور:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اره گوشت نمي خورم من پيتزا دوس دارم:د...مرغ سوخاري هم دوست دارم ‎· shompi
پیتزا هم خوبه، بریم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?