باید خرد خرد خودمو آماده ی کارگری برای خونه تکونی کنم:دی تا فردا شب وقت دارم دسته ی گل کنم خونه رو:دی
تو دهات شما هم خونه تكونى رسمه؟ ‎- بــــــــــاران!
ما هرجا باشیم باید به خونه تکونی قبل از عید برسیم خب دهات ما و جای دیگه نداره که:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اخه بعيده از يك مجرد همچين كارى :)) اونم پسر مجرد ‎- بــــــــــاران!
تف به ریا اصن :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوب تمیز کن ‎- Myri∂m
از زرافه ها فقط خوبی بر میاد:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عکس اور ایت دیدنت هپن :د ‎- Myri∂m
مهم اینه که من بدونم هپن میکنه یا نه :))) عکس بذارم که چه چه بشه؟:دی عای هو نو اینسنتیو تو پوست ساچ فوتو:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?