خب ظرفا تموم شد، حالا به نظرتون با چایی به چه آهنگی گوش بدم؟:دی
علیرضا قربانی ‎· Ehsan Sh
علیرضا قربانی ‎- Ehsan Sh. از تو کجا گریزم ‎· ElnazGh
البته تا شما کامنت بدین چایی تموم شده بود:دی ولی برم ببینم علیرضا قربانی چه کرده:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دكلمه از تو كجا گريزم گوش بده ‎· بــــــــــاران!
شهرام شب پره ، شهر رو چراغون میکنم ‎· Mamad