به نظرتون تا چندماه دیگه یه نفس باید غر بزنم؟:دی
برای چی؟ ‎· Myri∂m
من که تا آخر می :)) ‎· Myri∂m
تکلیفم معلوم نیست خب، قبلا گفتم باید چنتا تصمیم بزرگ بگیرم و گزینه هامو دوست ندارم :دی یه بخش مهمیش تا آخر ایپریل مشخص میشه البته ‎· SaeedTheGiraffe ?
خب جواب خودت رو دادی دیگه. گریتر ایول رو انتخاب کن. ‎· Myri∂m
میخوای پس تا همون آخر اپریل غر بزن ‎· نیالا
میریام ایت دازنت گت ایزی نو مدر وات :دی ایول د دیلایتفول گریتر ایول:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نیالا تلاشمو میکنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?