این بلاتکلیفی باعث شده نوشتنم هم کمرنگ شه، هرچی باشه نتیجه، وقتی بهش برسم حداقل خوبیش اینه که نوشتنم برقرار میشه خوندنم بهتر میشه، فیلم دیدنم هم بهتر میشه، اصن میرم ورزشمم بهتر میکنم :))))
مزخرف‌ه بلاتکلیفی. آدم انگیزه هیچ کاری نداره ‎· Myri∂m