کی هست کی نیست؟ چرا تایم لاین رو به موته؟ :| هی میرم یوتوب یه آهنگ گوش میدم و برمیگردم میبینم تکون نخورده :|
من هستم..کوشی ‎· shompi
ایناهاشم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: کجا بودی؟ ‎· shompi
داشتم یوتوب گردی میکردم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ما اینجا نشستیم تو گذاشتی رفتی؟بی تربیت ‎· shompi
دوهفته س منو تو این کویر بی آب وغذا رها کردی تنهای تنها بعد میگی من گذاشتم رفتم؟ هعی هعععی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دنبال خوش گذرونی که نرفتم دنبال بدبختی بودم ...چی فک کردی؟ تازه الان هم خودم حالم بده فردا می خوم برم دکتر شاید چند روز بیشتر زنده نباشم گفتم بیام این دم اخری پیشتون باشم ‎· shompi
زبونتو گاز بگیر یه نیشگونم محض احتیاط از خودت بگیر، این دم آخری هم نداریم تازه اومدی دور هم باشیم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خب یه غده پیدا شده یهو دیدی مردم:)) ‎· shompi
هیچ ازین خبرا نیست، فردا باچایی میای سراغ من :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ما داریم میتکونیممم ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
گوشیت رو هم بی زحمت بتکون بیشتر بیای :دی خسته هم نباشی :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نت موبایلم خره وگرنه من همش میام ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات