من هم از وقتی بیدار شدم گلوم گرفته ، اسمایلی همدردی فرفری:دی
البته الان چاییمو میخورم و درست میشه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سیب زمینی سرخکرده بخور ‎- Myri∂m
میریام برا ناهار حتما:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@myriam: ميريام اين بشر خيلى چش سفيدتر از اين حرفاست كه نه بگه :))) ‎- بــــــــــاران!
بــــــــــاران من به این گلی چطور دلت میاد؟ :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
من شوخی نکردم که. خوبه برای گلو. اسمایلی جدی طور ‎- Myri∂m
منم شوخی نکردم که، برا ناهار حتما میخورم، اسمایلی جواب جدی طور ‎- SaeedTheGiraffe ?