من هم از وقتی بیدار شدم گلوم گرفته ، اسمایلی همدردی فرفری:دی
البته الان چاییمو میخورم و درست میشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سیب زمینی سرخکرده بخور ‎· Myri∂m
میریام برا ناهار حتما:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@myriam: ميريام اين بشر خيلى چش سفيدتر از اين حرفاست كه نه بگه :))) ‎· بــــــــــاران!
بــــــــــاران من به این گلی چطور دلت میاد؟ :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
من شوخی نکردم که. خوبه برای گلو. اسمایلی جدی طور ‎· Myri∂m
منم شوخی نکردم که، برا ناهار حتما میخورم، اسمایلی جواب جدی طور ‎· SaeedTheGiraffe ?