داشتم از خودم سلفی میگرفتم ازم عکس گرفتن:دی I was caught on picture while taking a selfie :D
IMG-20160313-WA0001.jpg
رزرو زرافه ای Giraffely reserved ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)))) ‎- Aliusha
كمرت نشكسته؟:))))سلفي عه يا خودازاري:)) ‎- shompi
@shompi ما زرافه ها انعطاف پذیریمون بالاس :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نصف می شی بدبخت:))) ‎- shompi
پیلن صولتی دل مالو بلدییی :)))))))))))))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@shompi هنوز که نصف نشدم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@arash پیرهن صولتی :)))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen شعر منو خراب نکن ععع :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
دیگه کاری بود که از دستم بر میومد :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)) ‎- Mahdi
@saeedgreen: اون کمرِس یا فنرِس ؟ :)) شکم چی میگه حَجی :)) ‎- Mamad
شکمم کجا بود حجی :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?