داشتم از خودم سلفی میگرفتم ازم عکس گرفتن:دی I was caught on picture while taking a selfie :D
IMG-20160313-WA0001.jpg
رزرو زرافه ای Giraffely reserved ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)))) ‎· Aliusha
كمرت نشكسته؟:))))سلفي عه يا خودازاري:)) ‎· shompi
@shompi ما زرافه ها انعطاف پذیریمون بالاس :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نصف می شی بدبخت:))) ‎· shompi
پیلن صولتی دل مالو بلدییی :)))))))))))))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@shompi هنوز که نصف نشدم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@arash پیرهن صولتی :)))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen شعر منو خراب نکن ععع :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
دیگه کاری بود که از دستم بر میومد :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)) ‎· Mahdi
@saeedgreen: اون کمرِس یا فنرِس ؟ :)) شکم چی میگه حَجی :)) ‎· Mamad
شکمم کجا بود حجی :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?