اندکی زیر باران بهاری خیس شدم:دی
فایده نداره ‎- Myri∂m
ها تنهایی به درد نمیخوره :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
چاى ميچسبه الان ‎- Shiva
@shiwa درود شیوا جان، چای عالیه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?