اندکی زیر باران بهاری خیس شدم:دی
فایده نداره ‎· Myri∂m
ها تنهایی به درد نمیخوره :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
چاى ميچسبه الان ‎· Shiva
@shiwa درود شیوا جان، چای عالیه :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?