عالی بود کارتونش. سه باری دیدمش و بازم باشه میشینم میبینم #انیمه ‎- Mamad