فرفر دم عید خیلی خسته س :)))
عید شده، اول سال ؛)) ‎· Mamad
بد :))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
خسته نباشه :)) ‎· Mahdi
من کامنتاتونو ندیده بودم :| ممد خودمم همون موقع فکر کردم که باید بگم اول سال، بعد گفتم خب قبل سال نو هم خستگیش شروع شده بود :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@maryjuana چه کردم؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mahdiebrahimi1 واقعا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?