تو تلگرام عکس عوض کردم ازم استقبال بین المللی شد :دی عادت ندارم:دی
اینجا عکس نمیذاری تلگرام میذاری؟ تبعیض تا کجا؟ ‎· Myri∂m
اینجا همه ش پارانویای تماشا شدن توسط بیگ برادر دارم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بیگ برادر به کدوم سمت تاب می خوره؟ :)) ‎· Myri∂m
تاپ میخوره؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اینجام رونمایی کن:دی ‎· Aliusha
آلی مگه خودت رونمایی میکنی که من رونمایی کنم؟:دی تازه من داف هم نیستم جذابیتی ندارم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
swing :)) ‎· Myri∂m
آها، خب فرفر از اولش یه جای خیلی سیاسی ای بود، زیر نظر بود، حساسیت داشتن روش، من از اولشم سعی کردم شخصیت واقعی و مجازیم به هم متصل نشن که آسوده باشم:دی جاهای بهتری برا رونمایی از فرفر هست:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?