فقط برای این که یه اثری از خودم در شیفت شب خوابیده ی اینجا بذارم :دی پیشت پیشت، اسمایلی سرصدا کردن:دی
هیس هیس مردم خوابند. سر و صدا نکن. :)) ‎· Mahdi
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?