خواهرم اومده بهم سر بزنه ^---^ د:دی
My sister has come for a visit :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
ايول، به سلامتى ‎- Afarin
@afarin08 ممنون :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوش بگذره و به سلامتی . ‎- Mahdi
@mahdiebrahimi1 قربانت :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
ایول پ تو چرا همه اش تو اینترنتی جای اینکه پیش خواهرت باشی :))) ‎- بــــــــــاران!
باران خب از راه رسیده فعلا داره استراحت میکنه :))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
اگه استراحت می کنه که اشکال نداره، مهم خواست خواهره :دی ‎- بــــــــــاران!
قطعا همینطوره :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?