خواهرم اومده بهم سر بزنه ^---^ د:دی
My sister has come for a visit :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
ايول، به سلامتى ‎· Afarin
@afarin08 ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
خوش بگذره و به سلامتی . ‎· Mahdi
@mahdiebrahimi1 قربانت :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
ایول پ تو چرا همه اش تو اینترنتی جای اینکه پیش خواهرت باشی :))) ‎· بــــــــــاران!
باران خب از راه رسیده فعلا داره استراحت میکنه :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
اگه استراحت می کنه که اشکال نداره، مهم خواست خواهره :دی ‎· بــــــــــاران!
قطعا همینطوره :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?