هی گفتم هوس کتاب دارم نشستم نصف کتابه رو یه نفس رفتم :| البته کیندل میگه شصت درصد رفتم :دی الانم بخوابم فردا باید استادمو ببینم:/ انقده اینروزا کار دارم :( من باید عین این شخصیت اصلی کتابه یه خونه ی اربابی با خدمتکار و کافه و رستوران نزدیک میداشتم و از بیکاریم لذت میبردم :|
:))) ‎· MaryJuana Bigharar