من برم شام بخورم:دی فعلا
going for dinner :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
ساب تایتلات خیلی کولن:)))) ‎- نیالا
چنتا رفیق خارجکی پیدا کردم اینجا میگم فیدام براشون مفهوم باشه :دی گلد یو لایکد ایت :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
noshe joon ‎- Jasmine
ممنون :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شام چی بود؟ ‎- shompi
Beef quesadillas :D ‎- SaeedTheGiraffe ?