من برم شام بخورم:دی فعلا
going for dinner :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
ساب تایتلات خیلی کولن:)))) ‎· نیالا
چنتا رفیق خارجکی پیدا کردم اینجا میگم فیدام براشون مفهوم باشه :دی گلد یو لایکد ایت :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
noshe joon ‎· Jasmine
ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شام چی بود؟ ‎· shompi
Beef quesadillas :D ‎· SaeedTheGiraffe ?