خودمو برای صبحانه با چای و کلوچه آماده میکنم:دی بیدار شین فرفریا
Getting ready for breajfast with tea and cookies :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوش جان :) ‎· Mahdi
ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen تازه کلی کار هم کردم تا حالا. ممد خوابید ؟ :دی ‎· Mahdi
نمیدونم ناپدید شد:دی منم یه صد و پنجاه کلیومتر رانندگی داشتم تا الان :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen خوبه پس خوابش برده. خسته نباشی :) ‎· Mahdi
قربانت :) ‎· SaeedTheGiraffe ?