خودمو برای صبحانه با چای و کلوچه آماده میکنم:دی بیدار شین فرفریا
Getting ready for breajfast with tea and cookies :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جان :) ‎- Mahdi
ممنون :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen تازه کلی کار هم کردم تا حالا. ممد خوابید ؟ :دی ‎- Mahdi
نمیدونم ناپدید شد:دی منم یه صد و پنجاه کلیومتر رانندگی داشتم تا الان :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen خوبه پس خوابش برده. خسته نباشی :) ‎- Mahdi
قربانت :) ‎- SaeedTheGiraffe ?