یه روز ددر بودم اینجا چی شد؟:دی
آواتارت نیکلاس کیج سوپر من شده! :))) ‎· Mamad
پس چرا خودم نمیبینم؟ همه معمولیه اوتارا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?