جاتون خالی روز خوبی بود، رفتیم یه قلعه ی باستانی، بعد تو چمنای همونجا سبزه گره زدیم بعد رفتیم یه ور دیگه یه ناهار مشت زدیم بعد خسته و افتان برگشتیم خونه، اون قلعه هه کلی کوهنوردی داشت فقط نیم ساعت وقت برگشت داشتیم از کوه میومدیم پایین تا رسیدیم دم ماشین :)))
من امسال سبزه گره نزدم. بد نباشه یه وقت! :دی ‎· همصدا
وقتی داف باشی مساله ای ایجاد نمیشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?