راستی این که همه تون عکس نیکولاس کیج شدین برا اینه که این یه شوخی خارجکیه، میگن طرفو کیجد کردیم که ایهام داره هم تو قفس انداختیمش هم این که میرن کل اتاق طرفو تمام سطوحشو عکس نیکولاس کیج میذارن:دی وایسین یه لینک پیدا کنم براتون تو کامنتا میذارم:دی