دیروز دوستم اومد خونه مون عید دیدنی، بعد میدونست من چقد مربای به دوست دارم برام یه شیشه مربای به آورد:دی البته هنوز وقت نکردم سروقتش برسم:دی
a friend came to my place for new year's visit and left me some awesome quince jam, I haven't had the chance to devour it yet :D ‎· SaeedTheGiraffe ?