بشینم فیلم ببینم:دی
نه ‎· Myri∂m
چرا نه؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه دیگه ‎· Myri∂m
نه ، اصلن و ابدن ‎· Mamad
بی دلیل که نمیشه:دی مگه دین و مذهبه که بی دلیل بپذیرم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
الان فقط مانگا. دراز بکشه آدم تو رختخواب مانگا بخونه ‎· Myri∂m
مانگای جدید ندارم فعلا، قبلیارو تموم کردم :دی این فیلمه رو خیلی وقته میخواستم ببینم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?