بشینم فیلم ببینم:دی
نه ‎- Myri∂m
چرا نه؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
نه دیگه ‎- Myri∂m
نه ، اصلن و ابدن ‎- Mamad
بی دلیل که نمیشه:دی مگه دین و مذهبه که بی دلیل بپذیرم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
الان فقط مانگا. دراز بکشه آدم تو رختخواب مانگا بخونه ‎- Myri∂m
مانگای جدید ندارم فعلا، قبلیارو تموم کردم :دی این فیلمه رو خیلی وقته میخواستم ببینم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?