تا من چایی بریزم بیاین بگین چه خبر:دی
هنوز سه صفحه آخرم :))) چایی برای منم بریز بیزحمت ‎- Myri∂m
ای بابا میخوای من جات اون سه صفحه رو ترجمه کنم؟ :))) باشه برم بریزم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عبری می نوشت به خدا بهتر بود ‎- Myri∂m
آی نو دت فیل برو :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چایی رو با توت بخور که من دارم با لوز نارگیل چای میزنم :)) ‎- Mahdi
مهدی جان توت ندارم :((( :دی آخرم لوز نارگیلتو به ما نشون ندادیا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen پست لوز رو یک دونه سوا با جزییات میزارم سعید جان. میخام دستور درست کردنش رو هم ارایه بدم :)) توت حتما تهیه کن. خیلی مهمه :دی ‎- Mahdi
هنوز سرده :(( ‎- ardvisoor
دیگه اونجا هم باید خرد خرد گرم بشه، فروردین داره تموم میشه، نوبت اردی بهشته:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?