نظرتون راجع به چای و شکلات نصفه شبی چیه؟:دی what do you think of after midnight tea and chocolate?
باعث بیخوابی میشه :)) ‎- Mamad
مگه میشه مخالف باشیم :))) ‎- Mahdi
عالیه :)) ‎- Jasmine
راضیم که همه پایه این :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?