بفرمایین چایی و قوتو :دی here comes the first tea of the day :D
نوش جان, قوتو رو بزن powerooooo :D ‎· Mahdi
قوتو عشق منه :)) معادل انگلیسیشم بلد نیستم :)) برم ببینم پیدا میکنم یا نه ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوش جونت. منم دارم خیار می خورم :دی ‎· همصدا
اقا تو ترجمه رعایت اصل امانت رو نکردی و بحث قوتو باز نشد :دی ‎· amink
همصدا جان به به با نمک عالی میشه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
امین دیگه توانم در همین حد بود :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
ها :دی ‎· همصدا
بفرما چایی و کشمش:دی ‎· مستانه
بح بح :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اختیار دارین شما :)) ‎· amink
نوش جان :) ‎· Mamad