دهمون یه هو تگرگ اومد، حالا شب سرد میشه :|
من برم چایی راه بندازم روحیه م بهتر شه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
opposite of here. it got so hot suddenly ‎· Jasmine
ها هات اگزکتلی ایز سو هات؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen i think it was in mid 80s but its getting warmer,i think we'll have a very dry summer ‎· Jasmine
اوووه :/ ‎· بــــــــــاران!
اینجا فقط بارونه ‎· بــــــــــاران!
نغمه آی واز براد آپ بای متریک سیستم :))) لممی سی ها هات ایتی ریلی ایز :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بـــــــــــــاران اینجا پنج دقیقه تگرگ شدید اومد و تموم شد:دی الان آسمون آبی و ابری مخلوطه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
چه زشت :)) پاشو تا تاریک نشده برو یکم از هوای تازه نفس بکش ‎· بــــــــــاران!