الان چهل دقیقه س اینجام بارون هی بیشتر میشه :| :))) البته چایی در هوای بهاری و بارونی محشره :دی
كجا بودي ديشب؟مگه اينجا بي صاحابه هر وقت دلت خواست بري هر وقت دلت خواست بياي:))) ‎- shompi
دیروز زود خوابیدم :))) چار پنج بعد از ظهر خوابیدم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چته انقد می خوابی؟معتاد شدی؟:)) ‎- shompi
@shompi: كامنت اول شومپى :))))) كامنت اخرت هم موافقتم رو باهاش اعلام مى كنم ‎- بــــــــــاران!
به به :دی ‎- Aliusha
@shompi من که قرن هاست معتاد چاییم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@azadehgh65 بــــــــــــاران هنوز غیبت ولنتاین خودت توجیه نشده به غیبت من کار داری؟ نچ نچ نچ:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: @azadehgh65 باران دقت کن داره می پیچونه :))) ‎- shompi
شومپی کجا پیچوندم خب خواب بودم دیگه :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: رو حرف من حرف می زنی؟ ‎- shompi
رفتی دزفول؟:) ‎- دامون
@shompi عه تابلو بود؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@damoon تاحالا دزفول نرفتم :)) هزارسال پیش یه رفیق دزفولی داشتم ولی فقط همین:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?