راستی، رفتم دانشگاه و میدترم سال اولیارو تصحیح کردم، در میان سیلاب دوچرخه سواری حال داد، تا انتهام خیس شد:دی الانم برگشتم خونه، تو فکر چاییم:دی so I had to cycle back to university in that weather and got wet to my bones, then marked the midterms and now have returned home and am thinking of my next tea :D
is tea always on your mind? :)) ‎· Jasmine
مبارکه:) ‎· مستانه
yeah I'm the high priest of tea or something :D :))) @jasmine ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mastaneh چی مبارکه؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
تا انتها. هاهاهاه، انتها رو با رسم شکل توضیح دهید، ۲ نمره :دی ‎· Mahdi
نقاشیم بده نمیتونم با رسم شکل توضیح بدم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تا انتها فلان شدنت:)) ‎· مستانه
ای بابا :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?