دنبال یه چیزی میگردم که نمیدونم چیه، عادت ندارم ندونم دنبال چی میگردم
آلزایمر دادا :دی ‎- Mahdi
برا آلزایمر زوده دادا، گیجیه، گیجی :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen :))) ‎- Mahdi
دلت تنگه:) ‎- مستانه
دلتنگی که زیاد دارم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen خوب دیگه احتمالا یه لحظه زده بالاتر:دی ‎- مستانه
هعی هعی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?