دنبال یه چیزی میگردم که نمیدونم چیه، عادت ندارم ندونم دنبال چی میگردم
آلزایمر دادا :دی ‎· Mahdi
برا آلزایمر زوده دادا، گیجیه، گیجی :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen :))) ‎· Mahdi
دلت تنگه:) ‎· مستانه
دلتنگی که زیاد دارم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen خوب دیگه احتمالا یه لحظه زده بالاتر:دی ‎· مستانه
هعی هعی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?