اردی بهشت آمد و حالم بهاره شد .... بوی خوشی به شاخه ی شادی شکوفه شد /// ماه منست و چای به دست آورم خروش ... رقصی نما که گاه بهاری ترانه شد
my month has officially begun :D https://en.wikipedia.org/wiki/Ordibehesht ‎- SaeedTheGiraffe ?
I would suggest listening to this to get the same groovy feeling I have :D https://www.youtube.com/watch?v=t6omUxqhG78 ‎- SaeedTheGiraffe ?
شخم:دی ‎- مستانه
دادا سعید دقت کردی چقد کم فید میزنی ؟ :)) ‎- Mamad
خعلی ‎- مستانه
چای بدست خیلی خوب بود :))) ‎- Mahdi
مستانه چه شخمای خوبی:دی خیلی وقت بود کسی به این سنت حسنه ی فرفری عمل نکرده بود:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
دادا ممد سرم شلوغه، باید مطلب تحویل بدم :دی کارام کمتر شه بیشتر مینویسم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مهدی جان بی چایی که نمیشه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
موفق باشی دادا سعید :) ‎- Mamad
چه شعری می گه سعیدمون:)))فک کردم الان سال تحویله اصن ‎- shompi
@mirzaie قربانت :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi :)))) ها خب تو منو تو مرحوم فرفر ندیده بودی:دی اینجا به نسبه اصن شعر نمیگم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: افتخار اشنایی نداشتم سعیدکم:))) ‎- shompi
قربانت کم سعادتی من بوده :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اره منم همين فكرو مي كنم:))) ‎- shompi