تمام دانشگاها بهم نه گفتن، بس که این رشته ی ... من رقابتیه :| تنها نقطه ی مثبت زندگیم در حال حاضر اینه که احتمال زیاد سربازیمو میتونم بخرم :)))
باز یه نکته مثبت هم خوبه :)) اسمایلی نیمه پر لیوان ‎- ardvisoor
واقعا دلم میخواد اگه خدمت رو تونستم بخرم خودمو کلا از درس و مشق بازنشسته کنم :))) دیگه تیغ خدمت بالا سرم نیست :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعید برای فوق میخوای بخونی ؟ ‎- Mamad
mage chi dari mikhooni? ‎- Jasmine
مگه 8 سال غیبت داری که بتونی بخری؟ ‎- alawee
@alawee: دقیقن این جزو شرایط خرید سربازی هست و چون 27 سالته فکر کنم بشه. ‎- Mamad
@mirzaie ممد فوق و دکتراش به هم پیوسته س ، میگن برا فوق میای مستقیم باید تا انتهای دکترا همین جا باشی ‎- SaeedTheGiraffe ?
clinical psychology @jasmine ‎- SaeedTheGiraffe ?
@alawee دارم، از هشتاد و شش برام حساب میشه ‎- SaeedTheGiraffe ?
روزت مفارررک :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™