به نظرتون میتونم امشب تمومش کنم :( سه هفته س طولش دادم و هنوز تموم نشده :( :( :( :( :( آدم از هرچی میگریزه اسیرش میشه :(
مقاله ای که باید بنویسمو :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
اول ی چایی بریز با هم بخوریم تا بعد ‎- Mamad
چایی که همیشه به راهه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?