الان خبر رسید شام حاضره:دی برم نوشابه و خیارشور بخرم:دی
:)))) ‎· shompi
:))) ‎· Mamad