الان خبر رسید شام حاضره:دی برم نوشابه و خیارشور بخرم:دی
:)))) ‎- shompi
:))) ‎- Mamad