برگه هارو تصحیح کردم، دو سوم مقاله رو هم تموم کردم، شیطون سقط شه نفله شه تا ددلاین لعنتی بعدی یه نفسی میکشم، فعلا برم دو سه ساعتی بخوابم :دی
اون شیطونه که میشناسمو میگم :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
حالا خوابم نمیبره:| ‎· SaeedTheGiraffe ?