به نظرتون برم دوچرخه سواری دستم به نوشتن میره بعدش؟:دی
time to ride the bike :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
worth the try ‎· Jasmine
آی فیگرد از ماچ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اگر تو جای ناهموار برونی دست و مچت خیلی خسته میشه، مخت هم زیاد تکون میخوره :))) ‎· Mamad
ده ما تخت تخته :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
رفتم، الان رسیدم کافه، ایستگاه بعدی خونه س ، فعلا مشغول چایی و تیرامیسو ام :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوش جان :)) ‎· بــــــــــاران!
قربانت :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اره خوبه بعد ورزش ادم سرحاله ‎· مستانه
هوا هم عالی بود، خیلی چسبید ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نوش جان :) دوچرخه سواری عالیه ‎· Mamad
قربانت دادا ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: قربان یو :) ‎· Mamad