به نظرتون برم دوچرخه سواری دستم به نوشتن میره بعدش؟:دی
time to ride the bike :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
worth the try ‎- Jasmine
آی فیگرد از ماچ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اگر تو جای ناهموار برونی دست و مچت خیلی خسته میشه، مخت هم زیاد تکون میخوره :))) ‎- Mamad
ده ما تخت تخته :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
رفتم، الان رسیدم کافه، ایستگاه بعدی خونه س ، فعلا مشغول چایی و تیرامیسو ام :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جان :)) ‎- بــــــــــاران!
قربانت :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اره خوبه بعد ورزش ادم سرحاله ‎- مستانه
هوا هم عالی بود، خیلی چسبید ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نوش جان :) دوچرخه سواری عالیه ‎- Mamad
قربانت دادا ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: قربان یو :) ‎- Mamad