تبسمی کن و با من نشین و عاشق باش ... بر این سروده ی من نغمه ی موافق باش /// اگرچه زرد شدم زیر بار حادثه ها ... به ضربِ سبزی لبخند کشته کن غم را //// ز خشک چاه سکوتم به سیل جاری کن ... به گرمی سخنت سردی ام تلافی کن /// کساد گشته دکانم به جشنواره ی مهر ... طراوت سخنم شو به جادویی و به سحر /// ز عشق، گفت و شنفتن، به راه و بی راهه ....تمام خواسته ی این سعید زرافه
پنج بیت شد:دی بیت اولشو دو سه سال پیش گفته بودم هیچ وقت نشد کاملش کنم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مقصود ازین معامله بازار گرمی است ... نی جلوه می فروشم و نی عشوه می خرم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مصرع آخر تخلص شاعر:)))) ‎- Aliusha
کساد گشته دکانم به جشنواره ی مهر رو تبدیل کن به کساد گشته دایرکتم به جشنواره ی مهر :دی ‎- Mahdi
دادا دایرکت که پر برکته هنوز :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen برکت از دایرکت رفته :دی فقط پابلیک :)) ‎- Mahdi
همه ش خوبه :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
به به عاشق اون شدی که نخ بازی کردین:))_ ‎- مستانه
نه بابا عشقم کجا بود :)))) نخ بازی هم که به کار نیومد :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen برگشتنی از ایران نخارو بگیر ازش:)) ‎- مستانه
نخ زیاد دارم لازم نیست ازش بگیرم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
سعید زرافه =))) عالی :))))) ‎- شرجیــ نشین ™
قربانت:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
یادش بخیر. یه زمانی می خواستی منو هم شاعر کنی :دی ‎- همصدا
آخرم شعراتو رو نکردی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شعر ندارم که :)))) ‎- همصدا
داشتی، یادداشت نکرده بودی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
آره خب. یه تک مصرع گفته بودم سالها پیش. ولی یادم رفته چی بود :)))) ‎- همصدا