تبسمی کن و با من نشین و عاشق باش ... بر این سروده ی من نغمه ی موافق باش /// اگرچه زرد شدم زیر بار حادثه ها ... به ضربِ سبزی لبخند کشته کن غم را //// ز خشک چاه سکوتم به سیل جاری کن ... به گرمی سخنت سردی ام تلافی کن /// کساد گشته دکانم به جشنواره ی مهر ... طراوت سخنم شو به جادویی و به سحر /// ز عشق، گفت و شنفتن، به راه و بی راهه ....تمام خواسته ی این سعید زرافه
پنج بیت شد:دی بیت اولشو دو سه سال پیش گفته بودم هیچ وقت نشد کاملش کنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
مقصود ازین معامله بازار گرمی است ... نی جلوه می فروشم و نی عشوه می خرم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
مصرع آخر تخلص شاعر:)))) ‎· Aliusha
:)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
کساد گشته دکانم به جشنواره ی مهر رو تبدیل کن به کساد گشته دایرکتم به جشنواره ی مهر :دی ‎· Mahdi
دادا دایرکت که پر برکته هنوز :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen برکت از دایرکت رفته :دی فقط پابلیک :)) ‎· Mahdi
همه ش خوبه :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
به به عاشق اون شدی که نخ بازی کردین:))_ ‎· مستانه
نه بابا عشقم کجا بود :)))) نخ بازی هم که به کار نیومد :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen برگشتنی از ایران نخارو بگیر ازش:)) ‎· مستانه
نخ زیاد دارم لازم نیست ازش بگیرم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
سعید زرافه =))) عالی :))))) ‎· شرجیــ نشین ™
قربانت:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
یادش بخیر. یه زمانی می خواستی منو هم شاعر کنی :دی ‎· همصدا
آخرم شعراتو رو نکردی :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شعر ندارم که :)))) ‎· همصدا
داشتی، یادداشت نکرده بودی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
آره خب. یه تک مصرع گفته بودم سالها پیش. ولی یادم رفته چی بود :)))) ‎· همصدا