چه خبرا؟ what's up? Quoi de neuf ? :D
سلامتی. شما چه خبر؟!:دی ‎· همصدا
من تقریبا آخراشم :دی ‎· Myri∂m
خبر سلامتی همصدا جان :) منم مشغول فیلم و سریالم:دی منتظرم ماه رمضون تموم شه بیام ایران:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@myriam امیدوارم آزاد شی ازش:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
آهان. خوش بگذره پس :دی ‎· همصدا
قربانت، به همچنین :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
متشکرم :) ‎· همصدا