چه خبرا؟ what's up? Quoi de neuf ? :D
سلامتی. شما چه خبر؟!:دی ‎- همصدا
من تقریبا آخراشم :دی ‎- Myri∂m
خبر سلامتی همصدا جان :) منم مشغول فیلم و سریالم:دی منتظرم ماه رمضون تموم شه بیام ایران:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@myriam امیدوارم آزاد شی ازش:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
آهان. خوش بگذره پس :دی ‎- همصدا
قربانت، به همچنین :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
متشکرم :) ‎- همصدا