ده ما امروز مثل جهنم بود :| فکر کن تو این رطوبت تا سی و پنج درجه رفت :|
وای تو رطوبت گرما خیلی بده. من یه بار تو سوئد تجربه اش کردم همیشه رطوبت شهرمون بین 80 تا بالای نود بود بعد یه روز دما شده بود 24 درجه دقیقا عین جهنم بود نمی شد نفس کشید. با اینکه تازه گرمم نبود ‎· Aliusha
دقیقا آلی، هم سرماش آدمو میکشه هم گرماش :| البته اگه بری ساحل خوبه ها ولی وقت ندارم امروز :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
مشكل اينجا هم رطوبت بالاست ولى اين چند روز سرد بود ‎· Shiva