میتونم بیام مکان ها، ولی تنبلیم میاد از فیلترشکن استفاده کنم:دی it's not than I can't bypass the internet censorship and reach mokum, I'm just too lazy :D
تیکش و بزن که وصل می شی به اینترنت خودش کانکت شه:دی ‎- Aliusha
نداره برا من :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چیه فیلتر شکنت؟ ‎- Aliusha
kerio vpn نصب کن:دی ‎- Aliusha
سایفون دارم، با گوشی میام :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چه تنبلللللل ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi اصلا یه وضعی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عه ایرانی؟ ‎- مستانه
ها :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
الان کنترل شده س که فرفرم دیگه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
تنبلی رو صرف کردیا ‎- ardvisoor
تدریس میکنم :دی @ardvisoor ‎- SaeedTheGiraffe ?
@gilasi: خیلی هم خوبه :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: به خاطر خودت میگم که دلت برای ماها! تنگ میشه :)) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
شماها! فعال نیستین وگرنه من که دلم قد گنجیشکه همه ش تنگ میشه :دی @gilasi ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من این روزا که توییتر ندارم فعالترم :)) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
بریم مذاکره کنیم کلا توییترو ببندن پس :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?