یادی از دوستان
HZtm_X6RF14.jpg
خب من که نیستم ولی چقدر خاطره برام زنده شد ‎- SiamakMemarian
ئه! من چرا نیستم؟ :( ‎- Mim Sin
منم نیستم، گبول نیست ‎- MiM
عه من ‎- Noosha
من هستم. یار دیرین :دژ ‎- mostafa
;من نیستم :) ‎- Dr.RoHo
من من من! :)) ‎- شاپور
همه میگن من.. هیشکی نمیگه ئه فلانی.. بعد ادعای رفاقت هم داریم ‎- Spidermard
دقیقا فید زدم که کسی از بامدادی خبر نداره؟ نیست خیلی وقته. ‎- شاپور
هاها فكر كنم من هيچوقت تو رو تو فرفر نداشتم و فقط ساريگل رو داشتم و تو فيسبوك بر عكس بود :))) ‎- هانا
من کوشم پس ‎- عموشاد
عه من من ‎- فاطمه