اینقد خسته‌ام که دوس دارم امشب را بپیچونم.
شب رو بپیچونی؟ یا چی؟ ‎· آیــــه!
با خواب @ آیه ‎· sama