اینقد خسته‌ام که دوس دارم امشب را بپیچونم.
شب رو بپیچونی؟ یا چی؟ ‎- آیــــه!
با خواب @ آیه ‎- sama