تنها چیزی که باعث می‌شه اینجا پایدار بمونه اینه که بمونید و خسته نشید.