این «برنی سندرز» بشه رئیس جمهور آمریکا.
مامان من هم همین رو می خواد. ‎- رباب
دنیا به عظما میره :))) ‎- Mamad
عالی میشه. ‎- sama