این «برنی سندرز» بشه رئیس جمهور آمریکا.
مامان من هم همین رو می خواد. ‎· رباب
دنیا به عظما میره :))) ‎· Mamad
عالی میشه. ‎· sama