ضمناً برادران گرامی! برنی سندرز هیچ ربطی به خلدآشیان جنت مکان «بابی ساندز» نداره. یک‌هو نرید تابلوی خیابون را بکشید پایین بگید داداش دوقلوشه.
اون روز داشتم فکر می کردم باید همین بلا رو سر جمهوری اسلامی بیارند. خیابان های سفارت ها رو به اسم دشمنان نام گذاری کنند :)) مثلا خیابان عبد البهاء، یا کسروی، یا مثلا بگو آیت الله منتظری، فرخ‌رو پارسا، هویدا، پری بلنده، سعیدی سیرجانی ، برو تا آخر :)) بعد احتمالا سفارت رو آدرس می زنند خیابان یورک سابق ‎· رباب